Aansprakelijkheid

Duikschool Dukduvels spant zich in om een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site te plaatsen. Daarnaast streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie. Daarnaast streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Duikschool Dukduvels geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Duikschool Dukduvels geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Duikschool Dukduvels garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Duikschool Dukduvels aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Duikschool Dukduvels behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen en /of te verwijderen.